Çaldağı’nı Çaldırmayacağız

Panele il genelindeki üretici birlikleri, sulama birlikleri, esnaf odaları, muhtarlar, çiftçiler, parti temsilcileri, STK’lar, TEMA ve TURÇEP Gönüllüleri, TEMA Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Lütfü Baş, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Deniz Ataç, TEMA Vakfı Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Doğan olmak üzere yaklaşık 200 kişi katıldı.

Panel’de ‘Madencilik İnsan ve Üretim Üzerine Etkileri’ İTÜ Kimya Metalürji Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Duman, ‘Madencilik Uygulama ve Yöntemleri’ Jeoloji Yük. Müh. Tahir Öngör, ‘Madencilik, Toprak, Bitki ve Su üzerinde Etkileri’ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Kurucu ve ‘Turgutlu’nun Tarımsal Potansiyeli ve Geleceği’ 9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal tarafından katılımcılara anlatıldı. Toplantı sonrasında elde edilen bilgi ve tecrübelerin ışığında aşağıda yer alan sonuç bildirgesi hazırlandı. Buna göre; İngiltere Merkezli European Nickel PLC’nin Türkiye’de kurduğu Sardes Nikel Madencilik A.Ş tarafından Manisa’nın Turgutlu İlçesi Çaldağı Mevki’inde işletmeye başlanılan nikel madeni, toprağa, suya, havaya ve dolayısıyla tüm ekosisteme zarar verecek, kesilecek ağaçlar ve tahrip edilecek orman nedeniyle erozyon, heyelan ve sel tehlikesi tetiklenecektir.

Sardes Nikel Madencilik A.Ş.’nin orman alanında, açıkta, 15 milyon ton sülfürik asit kullanarak doğaya, canlılara ve insanlara vereceği zarar, yalnızca Turgutlu ve çevresiyle sınırlı kalmayacaktır. Bu faaliyet Manisa’dan İzmir’e, Gediz, Foça ve Menemen ovalarına kadar çok geniş bir alanda ülkemizin en verimli tarım topraklarını yok edecek bir felakete dönüşecektir.

Sardes Nikel Madencilik A.Ş.’nin Turgutlu’da işletmeye başladığı maden, ülkemize herhangi bir ekonomik değer sağlamayacaktır. Aksine, yörenin potansiyel tarımsal üretimini, flora ve faunasını yok edecek, insan sağlığının ciddi şekilde bozulmasına neden olacaktır.

ÇED Raporu’nda belirtildiği kadarıyla şirketin 15 yılda toplam yararı 163 milyon dolar olacaktır. Turgutlu’nun 15 yıllık tarım üretimi ise 5,1 milyar dolar tutmaktadır. Sadece bir defa kazanılacak olan 163 milyon dolar için devlet her 15 yılda elde edebileceği 5,1 milyar dolarlık ekonomik potansiyeli riske atmaktadır.

Bölgenin başına gelecekleri öngörmek için Kıbrıs Lefke Gemikonağı’nda yaklaşık 35 yıl önce yine yabancılar tarafından sülfürik asit ile açıkta liç yöntemiyle bakır işletmeciliği yapılan ve adeta atom bombası atılmış bir şekilde kaderine terk edilen sahayı görmek ve ibret almak gereklidir. 35 yıl geçmesine rağmen bölgenin en önemli tarımsal ürünü portakal ve mandalinalar halen suda bulunan alüminyum gibi metaller yüzünden zehirlenmekte, alzheimer gibi hastalıkların kaynağı olarak görülerek tüketime sunulamamaktadır.