Çal Dağı’nı Çalmak!

cal

Manisa’nın Turgutlu İlçesi sınırlarında kalan ve yaklaşık 2 milyon ağacın kesilmesinin öngörüldüğü Çal Dağı’nda kurulmak istenen nikel madeniyle ilgili 2. ÇED Raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanmıştır.

Bilindiği üzere, AKP İktidarı 3 Nisan 2009’da Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun imzasıyla Çal Dağı’ndaki 3 milyon 297 bin 832 metrekare orman arazisini, İngiliz sermayeli Sardes Nikel Madencilik’e 2026 yılına kadar tahsis etmişti. Sonrasında Sardes Nikel, Çal Dağı Tesisleri’ni 40 milyon dolara VTG Madencilik adlı bir Türk şirketine sattı.

Tartışmalı ÇED raporunda madenin 15 yılda 163 milyon dolar katma değer üreteceği ileri sürülmektedir. Oysa maden nedeniyle zarar görecek olan Turgutlu’nun on beş yıllık tarım üretimi kazancı 5 milyar doların üzerindedir. Birkaç patron ve onların işbirlikçilerinin kârları için milyonlarca ağacın kesilmesi, tarımsal üretimin durması ve halk sağlığının bozulacak olması asla kabul edilemez.

Projenin yaşama geçirilmesi halinde ülkemizin en bereketli ovalarından biri olan Gediz Ovası’nın ortasında bulunan ağaçlarla kaplı Çal Dağı yok edilecektir. Bölge tamamen ağaçlardan temizlenecek, alınan topraklar yığın liçi (geçirimsiz bir tabaka üzerine yığılmış olan malzemeye çözücü kimyasalların verilmesiyle, kıymetli metallerin ayrıştırılması işlemi) haline getirilecek. 150 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde 15 metre yüksekliğindeki toprak yığınlarının içinden, 18 ay boyunca sülfürik asit geçirilerek, nikel madeni çökertilecektir. 15 yıl sonra şirket bölgeyi terk ettiğinde, geride sülfürik asit ve ağır metallerle kirlenmiş yeraltı suları ve topraklar kalacaktır.

ZMO olarak, doğamıza, ormanlarımıza, akarsularımıza, tarımımıza, ürettiklerimize sahip çıkma görevini, Cumhuriyetin bizlere verdiği eğitimden, meslek yaşamımızdan ve emeğe saygılı demokrasi kültürümüzden almaktayız.

ZMO olarak, çevreye ve insan haklarına, emeğe saygılı, halkın yararlandığı doğal güzellikleri ve zenginlikleri koruyan yer üstü ve yer altı doğal kaynaklarının kullanımına karşı değiliz.

Ancak, bir bölgenin doğal kaynakları rant için heba ediliyorsa, mesleki sorumluluklarımızdan aldığımız güçle,  bilimsel demokratik düşünce yapımızla ve bütün örgütlülüğümüzle, hukuk çerçevesinde mücadelemizi sürdüreceğiz.  Bu çerçevede TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın da içinde yer aldığı konuyla ilgili meslek odaları ve çevre örgütleri tarafından ÇED Raporunu onaylayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na karşı iptal ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açılmıştır.

Ziraat Mühendisleri Odası konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ederek, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir.

Özden Güngör (TMMOB  Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı)