‘Büyük Mübadele Sonrası Yaşananlar’

Toplumsal Tarih 190. sayısında Türkiye ve Yunanistan’da büyük mübadelenin sosyopolitik, kültürel izlerini ve entegrasyon sürecini inceleyen ve editörlüğünü Nikos Sigalas ile Lisa Montmayeur’ün yaptığı ‘Mübadeleden Sonra’ başlıklı dosyaya yer veriyor. Dosya içerisinde yer alan, Haris Theodorelis-Rigas’ın ‘Marjinalleşme Sesleri: Rembetiko Şarkıları Üzerinden Mübadele Deneyiminin Yunanistan’daki Yönleri’ başlıklı makalesi mübadeleyle birlikte Yunanistan’a Anadolu’dan ve doğu Trakya’dan gelen mübadillerin yaşadıkları trajediyi rembetiko şarkılarını inceleyerek bize aktarıyor.

Yine dosya içerisinde, Mehmet Ö. Alkan ‘Selanik’ten İstanbul’a: Bir Muhacir ve Mübadil Olarak Terakki Okulları’ isimli makalesinde Selanik’te kurulan Terakki Okulları’nın mübadele sürecinde İstanbul’a göçünün hikâyesini ele alıyor. Samim Akgönül ‘Soyadları Yoluyla Kimliğin Meşrulaştırılması: 1923 Türk Mübadilleri Örneği’ başlıklı makalesinde Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen mübadillerin soyadları aracılığıyla ulusal kimliğe dâhil olma süreçlerini inceliyor. E. Tutku Vardağlı ise ‘Birinci Kuşak Mübadillerin Siyasal Katılım Stratejileri Üzerine Bir Deneme’ isimli makalesinde farklı sınıflardan gelen mübadillerin yeni geldikleri topraklarda nasıl bir siyasal örgütlenme içine girdiklerini ve siyasal katılım biçimlerini inceliyor.
 

Toplumsal Tarih’in 190. sayısında ayrıca, Nora Şeni’nin son 25 yılda İstanbul’un kültürel ve sanatsal peyzajını dönüştüren özel kuruluşlar ve büyük aileleri ele aldığı ‘Özel Müzeler Döneminde İstanbul: Mesen, Kentin Az Tanınan Aktörü’ isimli makalesi de yer alıyor.

Koari Komatsu, ‘Yakınçağ Osmanlı Denizciliği ve Karadenizliler’ başlıklı makalesinde, Osmanlı’nın son dönemlerinde önem kazanan Karadeniz üzerindeki ticari etkinliği inceliyor.

‘Türkolog Jean-Paul Roux’nun Ardından: Orta Asya’dan Anadolu’ya Türklerin Tarihi Bir Süreklilik mi?’ başlıklı makalesinde Alexandre Toumarkine, yakın zaman önce kaybettiğimiz Fransız Türkolog Jean-Paul Roux’nun çalışmalarını inceliyor.

Nuran Yıldırım, Türkiye’de çocuk cerrahisi ve ortopediyi bağımsız bir ihtisas dalı haline getiren Dr. Akif Şakir Şakar’ın hayatı üzerine yazıyor.

Olivier Bouquet’nin Tanzimat ve II. Meşrutiyet boyunca ‘paşa’ unvanını taşıyan Osmanlı yöneticilerini inceleyen ‘Padişahın Paşaları’ isimli kitabı üzerine Edhem Eldem’in yazdığı bir tanıtım yazısı da Toplumsal Tarih’in 190. sayısında yer alıyor.

Ayrıca Emel Seyhan ve Edhem Eldem düzenli köşeleriyle, Zeki Arıkan ve Namık Sinan Turan kitap tanıtım yazılarıyla, Murat Koraltürk, Can Soylu ve Şeyma Arslan ise güncel bölümündeki yazılarıyla ilginç konuları aktarıyor ve yorumluyorlar.