Boz Çıvgın, Aras Nehri Kuş Cenneti’nin 241. Türü

Türkiye kuşlarının yarısından fazlasını ve binlerce canlıyı barındıran Aras Nehri Kuş Cenneti kuş listesine bir tür daha eklendi. Boz Çıvgın, Aras Nehri Kuş Cenneti’nin 241. türü olarak kaydedildi. Ülkemizde Orta, Doğu Akdeniz, Kuzey Batı Marmara ve Trakya bölgelerinde üreyen Boz çıvgın (Phyllocopus orientalis) Orta ve Batı Anadolu’da ise geçit kuşu olarak görülmektedir.

Iğdır’ın Tuzluca İlçesi Yukarı Çıyrıklı Köyü yanında yer alan Aras Kuş Halkalama ve

Eğitim Merkezi’nde kuş halkalama çalışmalarına devam eden KuzeyDoğa Derneği uzman ve gönüllülerinden oluşan ekibin halkaladığı Boz Çıvgın Doğu Anadolu

Bölgesi’nde Elazığ’dan sonra Iğdır’da da kaydedilmiş oldu. Boz Çıvgın Aras Nehri Kuş Cenneti’nin 241. türü olarak kayda alınmıştır. Bu önemli kayıt 2006 yılından beri bölgede araştırmalarına devam eden KuzeyDoğa Derneği’nin türün göç sırasında kullandığı yeni bir rotayı keşfetmesini sağladı. Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu liderliğinde yıllardır alanda yapılan çalışmalar sayesinde 241 tür kuş kaydedilmiş ve toplamda 45 bine yakın kuş halkalanmıştır. Bu da alanın bu kuşlar açısından ne kadar önemli olduğunu ve yıllar geçtikçe binlerce kuşun daha bu alanı kullanmaya devam edeceğini ortaya koymaktadır.

Barındırdığı binlerce canlı, uluslararası önemi ve her geçen gün yeni türler keşfedilmesine karşın Aras Nehri Kuş Cenneti yapılması planlanan Tuzluca Barajı’nın suları altında yok olma tehdidi ile karşı karşıya. Buna engel olmak, Iğdır’ın markası ve ekoturizm merkezi Aras Nehri Kuş Cenneti’ni tüm canlıları ile korumak ve gelecek nesillere aktarmak için kampanya başlayan KuzeyDoğa Derneği’ne ve yöre halkına sizler de destek verebilirsiniz.

Aras Nehri Kuş Cenneti’ni kurtarmak ve kampanyayı desteklemek için;

Türkçe: www.change.org/araskusceneti

İngilizce: www.change.org/aras