Bolu Küçük Kaplıca Tesisleri

Bu kaplıcaların MS 1. yüzyıldan beri kullanıldığı bilinmektedir. Tarihi belgelere göre; Roma İmparatorluğu’nun Valisi Pilinis tarafından bu yüzyılda yaptırılarak, sağlıkla ilgili tanrılar adına şifa dağıtan tesisler şeklinde hizmet görmüştür. MS 5. ve 6. yüzyılda Anadolu’da meydana gelen büyük depremlerde bu kaplıcalar da yıkılmış ve kaplıcaları, inanışları gereği putperestliğin simgesi kabul eden Bizanslılar Dönemi’nde onarılmadığı için işlerliğini yitirmiştir.