Bokova’nın 2015 Dünya Radyo Günü Mesajı

13 Şubat Dünya Radyo Günü için UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova’nın mesajı şu şekildedir:

“4. Dünya Radyo Günü’nün konusu genç kadın ve erkeklerdir. Bu bağlamda, UNESCO 30 yaşın altındaki neslin toplumsal hayata katılımları konusuna dikkat çekmek istemektedir. Bu grup dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturur ve radyonun gücünün bu hedefe katkıda bulunmasının altını çizer.

radyo-3

Genç kadın ve erkeklerin medyada yeteri kadar temsil edilememeleri daha geniş düzeyde bir toplumsal, ekonomik ve demokratik dışlanmadır.

Programcı, yayıncıların sayısı ve gençler tarafından gençler için yapılan program  sayısı çok azdır. Bu eksikliğin sonucunda medyada gençliği hakkındaki stereotipleri açıklamaktadır.

Radyo değişim, yakınlaşma, eğitim ve kültürün bir vektörüdür. Genç insanların kendilerini ifade edebildikleri bir yer ve fikir alışverişinde bulundukları bir platformdur. Uluslararası ajansların hassas ve tehlikeli bölgelerde şu andaki olaylarla  ilgili haberlerini çoğunlukla genç insanlar (halk gazetecileri veya serbest çalışan gazeteciler yapmaktadırlar). Çoğu haber verebilmek ve radyo için canlarını tehlikeye atmışlardır. Onların seslerini yükselterek yaratıcı düşünceleri yayabilir ve yeni bakış açıları ve ortak enerjiyi yayabiliriz. 2015 Dünya Radyo Günü’nün amacı UNESCO’nun her türden ayrımcılığa karşı yürüttüğü çabaları yansıtmaktır.

Radyo bir topluluk duygusunu bilgi yayarak yaratır. Toplulukların dışarıda kalmışlıklarının yarattığı silahlı çatışma, politik gerilim ve insanı zorluklarını bu şekilde aşmaya yardım eder. UNESCO şu sıralarda radyoyu Ebola krizine karşı acil sağlık yayınları için kullanmaktadır. Radyo mülteci topluluklarında toplumsal bağların yeniden kurulmasına da yardım eder ve genç insanlar tarafından yaratılmış ve yayına sunulan programlara destek olarak UNESCO eğitim, kültür ve bilginin yayılmasına katkıda bulunur.

Bugün, tüm UNESCO üye devletleri ve özellikle radyo alanındaki ortakları radyo  etrafında toplanmayı ve toplumsal bütünleştirme, nesillerarası diyalog ve toplumsal değişim için  radyonun tüm gücünü kullanmaya davet ediyorum.”