Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Hasankeyf’e Destek

Hükümetin, Dicle Nehri üzerinde inşası öngörülen ve başta tarihi Hasankeyf olmak üzere çok sayıda doğal ve tarihi alanı sular altında bırakacak olan Ilısu Barajı konusundaki ısrarcı tavrı bilinmektedir.

Çevresel, toplumsal ve kültürel etkileri on yıllardır tartışma konusu olan Ilısu Barajı inşaatına uluslararası finansman yaratmak üzere bundan önce oluşturulan iki farklı konsorsiyum, 2002 ve 2009 yıllarında dağılmak durumunda kalmıştır. Bu iki konsorsiyum, Ilısu Barajı doğa, kültür ve yerleşimle ilgili uluslararası standartları sağlamadığı için projeden geri dönüşsüz olarak çekilmiştir. Daha açık bir ifadeyle, Ilısu Barajı’nın, bazı çevresel, toplumsal ve kültürel etkileri itibariyle en başta Dünya Bankası İhtiyat Politikaları’na ve bu politikaları temel alan OECD’nin tavsiyelerine aykırı olduğu görülmüştür.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Barajlar ve Kalkınma Projesi’nin tavsiyeleri, Uluslararası Hidroelektrik Birliği’nin Sürdürülebilirlik Yönergesi, ICOMOS 1990 Arkeolojik Mirasın Korunması ve Yönetimi Tüzüğü ve Dünya Arkeoloji Kongresi’nin etik kuralları gibi çok sayıda uluslararası belge de Ilısu Barajı’nın ne denli yanlış olduğunu göstermektedir. Oysa kadim Hasankeyf kentiyle birlikte Dicle Vadisi, insanlığın en değerli doğa ve kültür varlıklarından biridir. Dicle Vadisi ve Hasankeyf, UNESCO’nun Dünya Mirası kriterlerinin onda dokuzunu sağladığı bilinen yeryüzündeki tek alandır.

Türkiye’nin iç hukuku açısından değerlendirildiğinde, Anayasa’nın 63. maddesinin (‘Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar’) ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Hakkındaki Kanun’un 9. maddesinin de Ilısu Barajı’nın inşaatına başlamayı planlayan Hükümet tarafından göz ardı edildiği görülmektedir.

Biz, aşağıda imzası bulunan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, Hükümeti Ilısu Barajı inşaatından vazgeçmeye, projeye finansman sağladığı iddia edilen Akbank, Garanti ve Halkbank’ı ise, desteklerini çekmeye davet ediyoruz. Tarihi Hasankeyf’in UNESCO Dünya Mirası ilan edilmesini, mevcut Ilısu Barajı projesinin tümüyle iptal edilmesini ve Türkiye’nin enerji ihtiyacının daha bütüncül bir çerçevede ele alınmasını talep ediyoruz.

Hasankeyf’in yaşamasına destek vermek için: http://www.dogadernegi.org/

111 imza:

Ahmet Ersoy
Ali Baykal
Ali Kerem Saysel

Alper Sevgen
Arzu Öztürkmen
Arzu Tektaş
Aslı Göksel
Aybek Korugan
Aydan Gülerce
Ayfer Bartu Candan
Aylin Ünaldı
Aysegul Toker
Aysun Dizdar
Ayşe Buğra
Ayşe Mumcu
Ayşen Candaş
Bahar Güner
Begüm Özkaynak
Berna Yazıcı
Biray Kolluoğlu
Burcu Rodopman
Burçay Erus
Bülent Sankur
Can Candan
Can Malta
Ceren Özselçuk
Cevza Sevgen
Ceyda Arslan
Çiğdem Kafesçioğlu
Deniz Albayrak Kaymak
Devrim Güven
Dilek Çınar
Dilek Ünalan
Ebru Diriker
Elif Ünlü
Emine Erktin
Engin Ader
Erol Köroğlu
Esra Mungan
Faruk Birtek
Fatma Gök
Ferhunde Özbay
Fikret Adaman
G. Gülsün Akın
Gökhan Özertan
Gülcan Erçetin
Günay Kocasoy
Günizi Kartal
Hadi Özbal

Halim Kara
Kıvanç İnelmen
Kıvanç Karaman
Koray Çalışkan
Kuban Altınel
Kuyaş Buğra
Levent Yıldıran
Mahmut Ekşioğlu
Mehtap Işık
Meltem Gürle
Meltem Toksöz
Mine Göl Güven
Mine Nakipoğlu
Muhittin Mungan
Murat Akan
Murat Koyuncu
Müfide Pekin
Nazan Üstündağ
Neş’e Bilgin
Nevra Necipoğlu
Nihal Ercan
Nihan Nugay
Nilgün Işık
Nuri Ersoy
Nüket Esen
Nükhet Sirman
Olcay Akyıldız
Oya Pancaroğlu
Oya Pınar Ardıç
Ozan Hatipoğlu
Özlem Beyaraslan
Özlem Öğüt
Özlem Öz
Raşit Bilgin
Rıfat Okçabol
Sakine Çil
Selcan Kaynak
Sema Öğünlü
Sema Sakarya
Senem Yıldız
Serdar Altok
Sevgin Akış Roney
Suzan Alptekin
Şemsa Özar
Tınaz Ekim Aşıcı

Tuna Kuyucu
Tunga Güngör
Turgut Nugay
Umut Aydın
Ünal Zenginobuz
Vangelis Kechriotis
Yaman Barlas
Yücel Terzibaşoğlu
Z. Hande Sart
Zafer Yenal
Zeynep Ata
Zeynep Ergun
Zeynep Gambetti
Zeynep Kadirbeyoğlu
Zeynep Sabuncu
Zeynep Uysal
Zühre Aksoy