BÖFYAP Böcek Okulu Projesi Başlıyor

bocek okulu

BÖFYAP Böcek Okulu Projesi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde 25 Haziran – 2 Temmuz 2014 tarihleri arasında, 9 – 13 yaş arası çocukları bekliyor. Böcek Farkındalığı Yaratma Projesi sözcüklerinin ilk harflerinin kısaltmasından oluşan ‘BÖFYAP’, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri kapsamında parasal olarak desteklenen ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nde yürütülen bir proje.

BÖFYAP projesinin başlıca amaçları

– Canlılar içinde en büyük grubu oluşturan böcek zenginliğinin farkına vardırılması,

– Böcekler konusundaki doğru bilgilerin arttırılmasına bağlı olarak bilinçlenmenin arttırılması,

– Böcek farkındalığının yaşama sokularak böceklerle daha sıcak ilişki kurulması,

– Çoğunlukla yanlış bilgilere dayanarak ortaya çıkmış olan korku ve tiksinti gibi olumsuz duyguların azaltılarak, bunun yerine böcek sevgisinin ön plana çıkarılması.

9 – 13 yaş grubundaki çocuklara doğanın en geniş canlı grubu olan böcekler hakkında doğru bilgileri çeşitli atölye çalışmaları ile vererek farkındalık yaratmayı amaçlayan BÖFYAP Böcek Okulu Projesi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde 25 Haziran – 2 Temmuz 2014 tarihleri arasında iki grup halinde gerçekleştirilecek.

Projeye katılım ücretsiz. Proje çalışmaları sekiz yıldır devam ediyor ve 1.600 dolayında öğrenci proje çalışmaları içinde yer almış. 2014 yılı için toplam kontenjan 50 öğrenci olup, bu kontenjanın kısa sürede dolacağı tahmin ediliyor.

Yer: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, A Blok, 2. Kat, Bornova / İzmir

Fotoğraf: Mehmet Kıran