BM: Akdeniz Alarm Veriyor

Barındırdığı türlerin yüzde 30’u sadece kendine özgü olan ve 21 ülkenin kıyısı bulunan Akdeniz’in biyolojik çeşitliliği tehlike altında.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı – Akdeniz Eylem Planı (UNEP-MAP) tarafından hazırlanan Akdeniz Deniz ve Kıyı Durum Raporu’nda, turizmdeki gelişmeler, habitat kaybı, kıyı erozyonu, ekosistemi etkileyen aşırı avlanma, deniz dibi yapısını bozan dip trolü ve diğer yöntemler de dahil tahrip edici balıkçılık; özellikle şehirleşme ve sanayileşmeden kaynaklanan kirlilik, bölgeden bölgeye yoğunluğu değişen baskı unsurları olarak tespit edildi.