Bizim Altınımız Doğadır: Artvin’i Madene Vermiyoruz!

TEMA Vakfı olarak, Artvin’in toprağına, suyuna, ormanına, doğal yaşam alanlarına ve kültürel değerlerine sahip çıkan yaşam savunucularını ve mücadelelerini destekliyoruz. Çünkü inanıyoruz ki doğal varlıklarımızı korumak için sorunun yaşandığı bölge halkının yerelde konuyu sahiplenmesi ve örgütlenmesi en önemli şart.

1990’lı yıllardan bu yana defalarca madencilik faaliyetlerine açılmak istenen Artvin Cerattepe’nin eşsiz doğasına sahip çıkan 258 yaşam savunucusu ilgili Bakanlık aleyhine verilen madencilik lisansının iptali için dava açmıştı. Dava ile ilgili olarak iki kez durdurma ve iki kez de iptal kararı veren Rize İdare Mahkemesi, yapılan son duruşmada talebi reddetmiş, davalıların başvurusu sonrasında Trabzon Bölge İdare Mahkemesi Rize İdare Mahkemesi’nin ret kararını bozarak bir kez daha çalışmaları durmuştu. Bu sevindirici gelişmenin sonrasında maalesef Rize İdare Mahkemesi son duruşmada bir kez daha yürütmeyi durdurma talebini reddetti.

Yüzlerce yaşam savunucusu mahkemede Genya ve Cerattepe’de 44 bin dönüm alanda yürütülecek maden faaliyeti ile milyonlarca ağacın kesileceğine, altının çıkarılması için kullanılacak zehirli siyanürün Artvin’in tepesinde 30 futbol sahası büyüklüğünde 4 zehirli siyanür havuzunda depolanacağına, bu zehir dolu havuzların halkın içme suyu da dâhil bölgenin bütün su varlığını kirleteceğine, zehirleyeceğine dikkat çekmişlerdi.

Önce planlanmadan yapılan nehir tipi HES’ler şimdi de madencilik faaliyetleri bölgede ormanıyla, zemin bitkileriyle, mikro organizmalarıyla, mantarıyla, böceğiyle, kuşuyla, memelileriyle tüm hayvanlarıyla ve su tutuşu ile verimli, zengin biyoçeşitliliğe sahip toprak yapısıyla dünyaya hayat veren kocaman bir karasal ekosistem yok ediliyor.

‘Yeter Artık, İzin Vermiyoruz. Altına da Üstüne de Dokunma! Artvin’de Madene Hayır!’ diyen yaşam savunucuları, 6 Nisan 2013 Cumartesi günü saat: 12.00’da, Artvin Merkez Camii önünde yapılacak ‘Artvin’de Madene Hayır Mitingi’nde bir araya geliyor. Artvin’de yaşamı kurtarmak için mücadele eden yaşam savunucularını destekliyor ve ‘Artvin’de Madene Hayır Mitingi’ne katılım çağrısı yapıyoruz.

TEMA Vakfı