Bizans Limanı ve surlardaki balık iskeleti

Levent Karataş ‘Mavi Pencere’sinden bakarak yazdı ve fotoğrafladı.

Sırtçantam’ın 35. sayıda…