Bizans Destanı Digenēs Akritēs Türkçede

Tarih Yurt Vakfı Yayınları tarafından yayımlanan Digenēs Akritēs, Anadolu’nun günümüze ulaşan tek Bizans destanı. Bu destan, Basileios Digenēs Akritēs adlı kahramanın soyunu, kahramanlıklarını, evliliğini, vahşi hayvanlara ve insanlara karşı verdiği mücadeleleri ve sonunda ölümünü konu ediniyor.
 

1868’de Trabzon’da Sümela Manastırı kütüphanesinde ortaya çıkarılan ilk nüshasının 1875’te yayımlanmasına kadar unutulmuş olan Digenēs Akritēs, Fransız Chanson de Roland ya da İspanyol Cantar de mío Cid gibi ortaçağa ait diğer destanlardan farklı olarak milli bir destan niteliği taşımıyor. Fransız ve İspanyol destanlarında Hıristiyan bir kahraman Müslümanlara karşı savaşıyor. Digenēs Akritēs’te ise kahramanın babası Hıristiyanlığı kabul eden bir Arap emiri ve Digenēs çoğunlukla Hıristiyan haydutlara karşı savaşıyor. Bu çelişkili durum, kahramanın adına da yansıyor; digenēs ‘çift soylu’ anlamına gelen bir sıfat iken, akritēs ‘uç beyi, uç askeri’ anlamını taşıyor. Bu melez kimlikli kahramanın canavarlar, haydutlar ve savaşlarla dolu hayatı, hakkında çok az bilgi sahibi olduğumuz Anadolu’nun ortaçağına ait önemli bir tarihsel kaynak aynı zamanda.

Richard C. Dietrich’in destanın farklı nüshalarını karşılaştırarak çevirdiği ve yayına hazırladığı bu Bizans destanı, yine Dietrich’in açıklayıcı giriş yazısıyla yayımlanıyor.

Kitabı, tüm seçkin kitapevlerinin yanı sıra http://www.ideefixe.com/ ve http://www.tarihvakfi.org.tr/ adreslerinden de satın alabilirsiniz.