Bir Tarih Daha Kazandırılıyor

TARİHİ MİRASLARA SAHİP ÇIKILIYOR

Büyükşehir Belediyesi kentin yok olmaya yüz tutmuş tarihi değerlerini bir bir kentin hizmetine sunmaya devam ediyor. Gebze Eskihisar’da bulunan Böcekhane olarak adlandırılan yapıya da el atan Büyükşehir harabe haldeki binayı restore ediyor. Depremde büyük hasar gören binadaki yapılan çalışma ile tarihi bir miras daha Türkiye’ye ve Kocaeli’ye kazandırılmış olacak.

ASLINA UYGUN OLARAK

Kamulaştırılması 2009 yılında yapılarak Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen 160 metrekarelik tarihi yapının merdivenleri çelik konstrüksiyon üzerine ahşap kaplama olarak restore edilecek. Islak mekanları seramik, zemin ve tavan döşemeleri ise ahşap kaplama olarak tepeden tırnağa yenilenecek tarihi yapıda idari ofis, hol ve tuvalet lavabo gibi kısımların da bulunacak ve yapının birinci katı ve çatı katı çelik kirişlerle desteklenecek.
 

ÇEŞİTLİ RİVAYETLER VAR

1991 yılında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillenen Böcekhane için kesin tarihi bilgiler bulunmuyor. Yapım tarihinin 1900’lü yılların başı olduğu tahmin edilen Böcekhane binasıyla ilgili çeşitli rivayetler bulunuyor. Tarihsel süreç içerisinde farklı amaçlarla kullanılan yapıda Osman Hamdi Bey’in ipek böcekçiliği ile ilgilendiği yolundaki rivayet ise bunlardan bir tanesi.

BÖCEKHANE İSMİNİN NEDENİ

Osmanlı Dönemi’nde gayrimüslim ve Müslüman tebaanın iç içe, saygı ve hoşgörü içerisinde yaşamış olduğu Eskihisar’da bulunan bu yapı, kimileri tarafından değirmen, kimileri tarafından, yağhane, kimileri tarafından depo, kimileri tarafından da böcekhane olarak biliniyor. İpekböcekçiliği’nin en önemli merkezlerinden olan Kocaeli’de bulunan yapının adı için sık olarak kullanılan Böcekhane ismi ise Osman Hamdi Bey’in 26 yıl yazlarını geçirdiği sayfiyesindeki ipe böcekçiliği yapmasından geliyor.