Bir Küçük Mesken, Bahçesinde Taştan Değirmeni

Anadolu dağları, doğanın en muhteşem manzaralarını sergilemekle birlikte kısıtlı teknoloji altındaki yaşamlara ilişkin öğeleri sunmak konusunda da çok etkileyicidirler. Bu öğelerden en dikkat çekenlerden biri de küçük barınaklar ve meskenler…

Yolunuz ne zaman ki kırsal yörelere doğru düşse öncelikle küçük, samimi ve sıcak insan ve hayvan barınaklar sizleri selamlar ve günümüz teknolojisinden uzak yaşamlar hakkında fikir sunarlar.

Bu meskenlerde büyük kentlerde bulunan en son teknoloji ile donatılmış, hayatı kolaylaştırdığından sebep son derece rahat olarak addedilen büyük akıllı binaların, elektrikli aletlerinin, gelişmiş makinelerin sunduğu kolaylıklar yoktur elbette.

Zira bu meskenlerdeki yaşamlar yüksek teknolojili aletlerle ve makinelerle değil; taştan değirmenlerle, ekin araçlarıyla ve el emeğine-beden gücüne dayanan daha niceleriyle, diğer insanlardan, canlılardan ve doğadan destek alarak, onlarla paylaşımda bulunarak devam ettirilebilir ancak…

Ve bu sayede teknolojinin yaşamı kolaylaştırırken bireyleri yalnızlaştıran, birbirlerine karşı samimiyetsizleştiren ve çevrelerine karşı güvensizleştiren etkileri de bu küçük meskenlerden uzak kalır.