Bin Yıllık Göçer Kültürünün Son Temsilcileri; Sarıkeçililer

Anadolu’yu boydan boya alınlarının teriyle, bacaklarının gücüyle, hayvanlarıyla, insanlarıyla birlikte yürüyerek geçen, göçer yaşam kültürünün son insanları; Sarıkeçili Yörükleri köklerimizdir. Göç yolları üzerinde taşıdıkları şey yalnızca hayvanları, insanları, çadırları değil kültürleridir de…