Beyaz Yenicedir -8

beyaz-4
Fotoğraf: İsmail Şahinbaş