Beyaz Yenicedir -5

beyaz-4
Fotoğraf: İsmail Şahinbaş