Beyaz Yenicedir -48

yenice

Fotoğraf: İsmail Şahinbaş