Beyaz Yenicedir -46

beyaz

Fotoğraf: İsmail Şahinbaş