Beyaz Yenicedir -44

beyaz

Fotoğraf: İsmail Şahinbaş