Beyaz Yenicedir -4

beyaz-4
Fotoğraf: İsmail Şahinbaş