Beyaz Yenicedir -39

beyaz

Fotoğraf: İsmail Şahinbaş