Beyaz Yenicedir -38

beyaz

Fotoğraf: İsmail Şahinbaş