Beyaz Yenicedir -36

beyaz-4
Fotoğraf: İsmail Şahinbaş