Beyaz Yenicedir -34

beyaz-4
Fotoğraf: İsmail Şahinbaş