Beyaz Yenicedir -25

beyaz-4
Fotoğraf: İsmail Şahinbaş