Beyaz Yenicedir -24

beyaz-4
Fotoğraf: İsmail Şahinbaş