Beyaz Yenicedir -21

be-4
Fotoğraf: İsmail Şahinbaş