Beyaz Yenicedir -16

beyaz-4
Fotoğraf: İsmail Şahinbaş