Beyaz Yenicedir -15

beyaz-4
Fotoğraf: İsmail Şahinbaş