Beyaz Yenicedir -14

beyaz-4
Fotoğraf: İsmail Şahinbaş