Beyaz Yenicedir -10

beyaz-4
Fotoğraf: İsmail Şahinbaş