Beyaz Yenicedir -1

beyaz-4
Fotoğraf: İsmail Şahinbaş