‘Beşikten Kaşığa Şimşir – Şimşirin Beşiği ‘Furtuna’ Vadisi’

Ankara’da düzenlenen Rize Günleri çerçevesinde yörenin şimşir topluluklarının korunmaları konusunda bir açık oturum düzenleniyor.

GEF/SGP/UNDP desteğiyle yürütülmekte olan Rize (Fırtına) Şimşirlerinin Tanıtımı ve Korunması projesi tanıtım etkinlikleri kapsamında 10 Mart 2013 Pazar günü saat: 13.00 – 14.30 arasında Ankara Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda Türkiye’de başka bir benzeri bulunmayan şimşir topluluklarının tanıtımı, korunmaları, sorunları ile kültürel ve toplumsal değerlerine ilişkin bilgi alışverişinde bulunulacak.

Prof Dr. Ali İhsan Arol yönetiminde Doç. Dr. Necmi Aksoy, Özgür Balcı, Dr. Banu Avcıoğlu Dündar, Mustafa Orhan ve Arş. Gör. Funda Oskay’ın katılacakları açık oturumun başlığı ‘Beşikten Kaşığa Şimşir – Şimşirin Beşiği ‘Furtuna’ Vadisi.’

Açıkoturum, 8 – 11 Mart tarihleri arasındaki ‘Rize Günleri’ çerçevesinde gerçekleştirilecek.