Ben Artık Aynı Ben Değilim!

Bu an. Tek gerçek an. Hissettiğim şey bir an sonrasını öngöremediğim, an be an

dokuduğum, ördüğüm, yaşadığım bir şeyin içinde olduğum. 3 aydır böyle yaşıyorum.

Bu kesinlikle çok güzel. Olasılıkları salt hislerimi izleyerek düşünmeden seçiyor,

seçtiğim olasılıklar üzerinde düşünüyorum. Meğer yaşam kendi yelpazesi içinde ne

çok çeşitlilik barındırıyormuş.