‘Belgrad İçin Hareket’ Basın Toplantısı Yapıldı

‘Belgrad İçin Hareket’i kamuoyuna duyurmak amacıyla 27 Mart günü ormanda buluştuk. ÇEKÜL Vakfı çalışanları, İÜ Orman Fakültesi’nden öğretim üyeleri, basın mensuplarının katıldığı buluşmada, ÇEKÜL 7 Ağaç Koordinatörü Burcu Yazlar ‘Belgrad İçin Hareket’ bildirgesini okudu.

Ardından Prof. Dr. Ünal Akkemik söz aldı ve Belgrad’ın yaşadığı sıkıntıları aktardı. Basın toplantısına Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Ethem Özgüven ve öğrencileri, Adım Adım Oluşumu, Belgrad Ormanı Koruma Gönüllüleri Derneği de katıldı. Ayrıca toplantının sürpriz bir konuğu da oldu. Sinema oyuncusu Hülya Avşar basın toplantısına katılarak ‘Belgrad İçin Hareket’e destek vereceğini söyledi. ÇEKÜL farklı kesimleri hareket kapsamında ormanda buluşturmaya devam edecek.

Bildirge

Belgrad Ormanı plansız gelişmenin getirdiği yoğun bir stresle karşı karşıya. Ormanda rekreasyon ve av üretme alanlarında koruma ve kullanma dengesi göz ardı ediliyor. Dinlenme yerlerindeki ağaçların yüzde 60’ı hasta, yaşlı meşelerde tepe kurumaları söz konusu, ayrıca hidrolojik denge bozulmalarına rastlanıyor.

Belgrad Ormanı, Türkiye’de ilk Muhafaza Ormanı statüsünü kazanan orman. Muhafaza ormanlarının erozyonu önleme, hidrolojik, toplum sağlığı gibi çeşitli işlevleri var. Belgrad da 1950’de su üretim, erozyonu önleme, koruma gibi işlevleri nedeniyle Muhafaza Ormanı statüsüne getirildi. Zamanla bu işlevlere rekreasyon da eklendi; içinde mesire alanları oluştu, yürüyüş parkurları yapıldı.

Belgrad Ormanı’na bir yılda giren ortalama araç sayısı 350 bin, ziyaretçi sayısı ise 1 milyon. Plansız kentleşme, yeşil doku sıkıntısı çeken İstanbul’da insanları mecburen Belgrad’a yönlendiriyor. Önlem alınmazsa bu durum bir süre sonra Belgrad Ormanı’nı iyice sıkıntıya sokacak.

Tüm bunlara son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerin yarattığı sıkıntıları özellikle eklemek gerekli:

Ağustos 2011’de Belgrad Ormanı’nda 9 mesire yeri Tabiat Parkı ilan edildi. Belgrad Ormanı’ndakiler dâhil Türkiye’de toplam 140 alanın, ‘yeterli araştırma ve bilimsel değerlendirme yapılmadan’ Tabiat Parkı olmasına karar verildi. Türkiye’de milli parklar ve tabiat parklarında ‘doğa koruma’ amacına uygun olmayan düzenlemelerle karşılaşıyoruz. Söz konusu düzenleme Belgrad Ormanı’ndaki reakreasyonel kullanım baskısını daha da artıracak.

23 Mart 2012 tarihli ‘Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik’ de sorunlara bir yenisini ekledi; yetki karmaşasına yol açtı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu yönetmelikle, korunan alanların tümünün planlamasıyla ilgili yetkileri üstünde topladı.

Bir süredir ise gündemimizde Tabiatı ve Biyoçeşitliliği Koruma Kanunu tasarısı var. Tasarı kabul edilirse Belgrad dâhil birçok orman rejimi yapılaşma riskine açık hale gelebilir. Bu nedenle Doğa İçin Ses Ver imza kampanyasını da Belgrad İçin Hareket olarak destekliyoruz.

Peki, neler istiyoruz?

Belgrad Ormanı’nda Tabiat Parkı statüsünden vazgeçilmeli

Gerektiği gibi korunabilmesi için Belgrad, Muhafaza Ormanı olarak kalmalı

Rekreasyonel kullanım koruma anlayışı gözetilerek sınırlanmalı

Kentli – orman ve kent-orman içi dinlenme yerleri arasındaki ilişkiler İstanbul ölçeğinde düşünülmeli, planlanmalı

Belgrad Ormanı yönetimi tek elde toplanmalı, sivil toplum örgütleri ile birlikte ve bir danışma kurulu oluşturularak bilimsel verilerle yönetilmeli

Artık Belgrad İçin Hareket zamanı…