Baynımak

Sağlıklı bir duruma gelmek. Ya da maddi yönden iyiye gitmek.