Başka Bir Köylülük Mümkün mü?

Tarım Ekonomisi Derneği, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü ve Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 15 Nisan 2013 Pazartesi günü ‘Başka bir köylülük mümkün mü?’ başlıklı bir çalıştay düzenliyor.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin Bornova’daki Dekanlık Toplantı Salonu B Blok’ta düzenlenecek çalıştay 09.00 – 17.00 saatlerinde. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Tayfun Özkaya çalıştayı düzenleme amaçlarını şöyle anlatıyor:

“Ülkemizde ve dünyada köylülüğün hızla yok olduğunu izlemekteyiz. Büyük köylü kitleleri kentlere akın ediyor. Ancak onları bekleyen işsizlik, yoksulluk ve açlık. Kırsal üretimde egemen olan büyük tarım işletmeleri doğayı, toprağı ve gıdayı sadece meta olarak görüyor. Köylülüğün; sermayenin kırsal temerküzüne yüzyıllar alan direnişi köylülüğün yenilgisi ile sonuçlandı. Gelişmiş sanayileşmiş ülkelerde köylü nüfusunun genel nüfus içindeki payı % 5’lerin altına düştü.

Bazı gözlemciler köylülüğü kırsal ve tarımsal modernizasyon önünde bir engel olarak görüp bu eğilimi desteklerken, bazıları ise ‘köylülük koşullarının özyönetimli bir kaynak temelinin yaratılması ve geliştirilme ve bununla uygun sürdürülebilir kalkınma biçimlerinde kendisini gösteren bir otonomiye duyulan istekle tanımlandığını ileri sürüyorlar. Bu durumda köylü biçimi çiftçilik, girişimci ve şirketlere dayalı tarımsal üretim biçimlerinden köklü bir şekilde farklılaşır ve tekrar köylüleşmeyi savunur.’ (Van de Ploeg, The New Peasantry, 2008)

Köylülüğün tasfiyesi eğilimine karşı hem ülkemizde hem de dünyada yeni bir uyanış belirdi. Dünyanın birçok köşelerinde agro – ekolojik ilkeleri destekleyen köylüler ve tüketiciler alternatif bir ekonomi oluşturabilmek için birlikte çalışabilecekleri yeni yollar arıyorlar. Köylü pazarları, topluluk destekli tarım ve çeşitli kooperatif deneyimleri küçük fakat ümit veren gelişmeler.

Bu çalıştayda köylülüğün kırsal kalkınma ve gıda güvenliğinde rolü konusundaki eski soruları yeniden inceleyeceğiz. Gelişmiş endüstriyel ülkelerde olduğu gibi köylü nüfusunu % 5’in altına düşürmek ülkemiz için de istenilen bir çözüm müdür? Köylülüğün rolüne geleneksel modernist perspektif dışından bakabilir miyiz? Dayanıklı ve sürdürülebilir bir köylülüğü mümkün kılacak bir kırsal politika hayal edebilir miyiz? Ekolojik ilkelere ve biyoçeşitliliğin korunmasına ilgi gösteren köylüler ve kentsel tüketiciler arasında bir bağ kurmak için neler yapılabilir?

Bu bir günlük çalıştay bir grup yerel ve uluslararası katılımcıyı, akademiği, köylüyü, tüketiciyi, eylemciyi bu sorular için bir araya getiriyor.”

Program:

09.00 – 9.10 Açılış

09.10 – 09.50 Dr. Pierluigi Milone ve Prof. Dr. Flaminia Ventura (Perugia Üniversitesi, Tarım Ekonomisi ve Politikası Bölümü) ‘Köylülük ve Kırsal Kalkınma’

09.50 – 10.15 Sorular

10.45 – 12.30 Panel

Başkan: Prof. Dr. Mustafa Koç – Ryerson Üniversitesi Gıda Güvencesi Araştırmaları Merkezi

Konuşmacılar:

Adnan Çobanoğlu – Üzüm Üreticileri Sendikası (Üzüm Sen) Başkanı

İbrahim Erdallı – Selçuk Ziraat Odası Başkanı ve İzmir Ziraat Odaları Temsilcisi

Prof. Dr. Tayfun Özkaya – Tarım Ekonomisi Derneği Başkanı

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı – İzmir İli Çiftçi Örgütleri Güçbirliği Platformu Sözcüsü

Dr. Sibel Çaşkurlu – Gazi Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü öğretim üyesi

Ferdan Çiftçi – Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı

Mahmut Eskiyörük – Tire Süt Müstahsilleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı

-Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu temsilcisi

Forum kolaylaştırıcı: Tayfun Özkaya