Barhal Çayı’nda Rafting

Erzurum’a geldiğimiz günden bugüne kadar güneş bize ilk kez yüzünü net olarak bu sabah gösterdi. Güneşli bir günün ilk ışıkları ile İspir’den, Yusufeli’ne doğru, Çoruh Vadisi boyunca yola koyulduk.