Bakanlıktan Yarasa Araştırmalarına Engelleme

Yapay mağaranın önünde kolluk kuvvetleri nöbet tutuyor. Yuvalarına girişleri engellenen on binlerce yarasanın akıbetinin ne olduğu ise bilinmiyor. Çevre ve Orman Bakanlığı, bu proje ile kendi uygulamakla mükellef olduğu uluslar arası sözleşmeleri (Bern Sözleşmesi) ve Hayvanları Koruma Kanunu’nu ihlal ediyor.

Havran’daki yarasa mağarası on türden 20 bin yarasaya ev sahipliği yapıyor ve bu nedenle Avrupa ve Türkiye’nin en önemli mağaralarından biri olarak kabul ediliyor. Havran’daki yarasa mağarası, 1995 yılında yapımına başlanan Havran Barajı’nın su toplama havzası içinde yer alıyor.

Çevre ve Orman Bakanlığı, mağaranın sular altında kalacağının anlaşılmasının ardından oluşan Avrupa Birliği’nin baskıları üzerine çözüm olarak yarasalar için yapay bir mağara inşa etmişti. Ancak yarasalar sular altında kalacak doğal yuvalarında kalmaya direndi ve yeni mağaraya taşınmadı. Çevre ve Orman Bakanlığı, bu durum üzerine yarasaları yapay mağaraya geçmeye zorladı ve mağaranın girişini kapattı. Bu gelişmenin ardından, Bakanlık barajda su tutmaya başladı ve mağaraların önünde kolluk kuvvetleri istihdam etti.

Çevre ve Orman Bakanlığı, yarasaların yapay mağaraya taşınıp taşınmadığını araştırmak isteyen bilim adamları ve sivil toplum kuruluşlarının alanda inceleme yapmasına izin vermiyor. Bölgeye gelen uzmanlar, kolluk kuvvetleri ile engelleniyor.

Konu hakkında açıklama yapan Doğa Derneği Başkanı Güven Eken şunları söyledi: “Çevre ve Orman Bakanlığı’nın hukuk ve insanlık dışı tavırları kabul edilemez noktaya gelmiştir. Çevre ve Orman Bakanı Eroğlu, açık ve net bir şekilde görevlerini suiistimal etmekte ve yarasaların akıbetini tehlikeye sokmaktadır. Şayet yarasalar yeni mağaraya taşındıysa, Bakanlık bunu uzmanlar eşliğine belgelemek zorundadır. Aksi takdirde, barajın dolması Türkiye’nin en büyük yarasa kolonisine büyük zarar verecektir. Bu nedenle, Bakan Veysel Eroğlu’nun yapay ve doğal mağarayı ivedilikle uzmanların denetimine açmasını ve barajı doldurma sürecini durdurmasını talep ediyoruz. Bu yapılmazsa, Havran’da yaşanan dünyanın ilk ve tek “çevreci” yarasa katliamı olarak tarihe geçecek”.