Badır Badır Etmek

1. Gürültü yapmak.

2. Herhangi bir kavga ve münakaşadan sonra, konu hakkında konuşmayı ve tartışmayı sürdürmek.