Aziz Şehrin Ulu Kalesi; Harput -2

harpu243t
Elazığ.
Fotoğraf: İsmail Şahinbaş