Aziz Şehrin Ulu Kalesi; Harput -1

harpu34t
Elazığ.
Fotoğraf: İsmail Şahinbaş