Aydın’da İklim Değişikliği Tartışıldı

WWF-Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda somut adımlar üretmek amacıyla yürüttüğü ‘Kopenhag Yolunda Türkiye Projesi’ kapsamında gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantılarından ikincisi 11 Kasım 2009 tarihinde Aydın’da yapıldı. Büyük Menderes Havzası’nda kuraklık ve tarımsal verim için yol haritasının değerlendirildiği toplantıya üst düzey yerel yöneticiler katıldı.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Dr. Filiz Demirayak yaptığı açıklamada “Ekonomisi tarımsal üretim ve tarımsal sanayiye dayanan Büyük Menderes Havzası, iklim değişikliğinin etkisiyle artan kuraklıklar ve buna bağlı olarak tarımsal verim kaybı gibi sorunlarla başetmeye çalışıyor. Bu kapsamda somut adımların atılması için yetkili kurumların acilen elini taşın altına koyması gerekiyor. Tarımsal üretim için hayati önemdeki Büyük Menderes Nehri, nehre boşaltılan Afyon, Denizli, Uşak ve Aydın’ın evsel ve endüstriyel atıklarını Söke Ovası ve Bafa Gölü’ne ulaştırmaktadır. Bu aşamada nehrin sularının tarımsal açıdan kullanılamayacak kadar kirli olduğu görülmektedir.” dedi.

Jeotermal enerji açısından yüksek potansiyele sahip olan Büyük Menderes Havzası’nda yerel ölçekte yenilenebilir kaynaklarla enerji üretimi konusunda yapılan çalışmalar umut vericidir. Bununla birlikte, denetim eksikliği nedeniyle bu enerji kaynağının sürdürülebilir olmayan kullanımı sorunu öne çıkmaktadır. Bor açısından zengin jeotermal suların yeniden kaynağa enjekte edilmemesinin toprakta kalıcı kirlilik yaratması, Aydın yuvarlak masa toplantsında üzerinde durulan bir başka konu oldu.

Pamuk, incir, üzüm gibi ürünlerde havza bazında üretim ve ürün deseni planlaması ile havza bazlı desteklerin yeniden düzenlenmesinin önemine dikkat çekildi. Havzada ağaçlandırma projelerinin önemi vurgulanmakla beraber, meraların ve makilerin ağaçlandırma sahalarına çevirilmesinin yaban hayatı ve doğal bitki örtüsünde kayıplara yol açtığı vurgulandı.

Yerel yönetimler, iklim değişikliği ile mücadele sürecinde ev ödevlerinin yerine getirilmesinin gerekliliğinin altını çizerek iklim değişikliği ile azalan su bütçesinin tarımsal üretimi tehlikeye sokacağını belirttiler. Dünya Bankası’nın desteğiyle WWF-Türkiye tarafından yürütülen Kopenhag Yolunda Türkiye Projesi kapsamında gerçekleştirilen Aydın Yuvarlak Masa toplantısında, Büyük Menderes Nehri’nin temizlenmesi için mutlaka ve hemen harekete geçilmesinin gerektiği vurgulandı.