Av yasağı başlıyor, Greenpeace uyarıyor…

Her yıl olduğu gibi endüstriyel balık avcılığı için avlanma yasağı bu yıl da 15 Nisan günü (bugün) başlıyor. Greenpeace, Eylüle dek sürecek olan bu dönemde yasağa uyulması ve denetimlerin artırılması ve yasal olarak belirlenen ava kapalı sezonun uzatılması için çağrıda bulunuyor.

Nisan ve Ekim ayları arasındaki dönem pek çok ticari deniz canlısı için yaşamsal önem taşıyan yumurtlama zamanıdır. O yüzden bu dönemde yapılan endüstriyel avcılık, stokların hızla tükenmesine ve sonuç olarak deniz ekosisteminin dengesinin bozulmasına ve ticari balıkçılığın da geleceğinin tehlikeye atılmasına yol açar. Ancak ne yazık ki Türkiye’de bu dönemin bilimsel verilere ve var olan stok durumuna göre belirlenmesi gerekirken, endüstriyel balıkçılık endüstrisi tarafından her yıl av yasağı süresinin kısaltılması yolunda baskılar yaşanmaktadır. Bu yıl da tekne sayısı azaltıldığından orkinos avına çıkma izni alamayan balıkçılar yasak sezonun mayısta başlamasını istemişlerdi. Oysa bu tür kısa vadeli hesaplar balıkçılığın geleceğini daha da tehlikeye atmaktan başka işe yaramayacaktır.

Denizler Kampanyası Sorumlusu Banu Dökmecibaşı açıklamasında, yumurtlama dönemine denk gelen aylarda avlanılması zaten aşırı avlanma nedeniyle azalan balık stoklarının çok hızlı düşmesine neden olduğuna vurgu yaptı. Ticari önemi büyük türler arasında buna verilebilecek en iyi örnekler arasında, Akdeniz’de mavi yüzgeçli orkinos, Marmara Denizinde lüfer, Karadeniz’de ise hamsi verilebilir.
 

Sürdürülebilir balıkçılık için kıyı balıkçılığına destek

Av yasağı döneminin doğru belirlenmesi ve sıkı denetimi ile aşırı avlanmanın önlenmesi, hem stokların iyileşebilmesi adına, hem de Türkiye’deki balıkçılığın özellikle de geleneksel kıyı balıkçılığının geleceği için şarttır. Denizlerimizdeki yaşamın ve verimin devamlılığı için sürdürülebilir balıkçılık politikalarının hayata geçirilmesi son derece kritiktir. Bunun ilk kuralı ise aşırı avlanmanın engellenmesi ve yumurtlama zamanlarında avlanmanın durdurulmasıdır. Aynı zamanda endüstriyel avcılığın arttırılması yerine sürdürülebilir kıyı balıkçılığının teşvik edilmesi gereklidir.

Greenpeace, 2009 yılında başlattığı ‘denizin tanıkları’ projesi ile hızla büyüyen endüstriyel avcılık, kirlilik gibi pek çok tehdit nedeniyle yok olmaya yüz tutan kıyı balıkçılığının sesini duyurmaya çalışıyor. Ayrıca 2007’de başlattığı ‘yavru balık’ projesi ile de erişkin boya gelmemiş balıkların avlanması ve satılmasının acilen durdurulması için de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na çağrıda bulunuyor.

Greenpeace, dünya denizlerindeki tahribatın iyileştirilebilmesi ve orkinos gibi türlerin aşırı avlanmasına uzun vadeli çözüm önerisi olarak, tüm tahrip edici faaliyetlere kapatılmış ve tam koruma altında bir deniz rezervleri ağının oluşturulması için kampanya yürütmektedir.