Arkeolojik Tanımlama ve Belgeleme Yaz Kursları

Arkeoloji insanın alet yapmaya başlamasından (yani Paleolitik Çağ’dan), Roma Çağı’nın sonuna kadar olan süreç içerisinde her türlü eseri ve bu eserlerin yaratıldığı toplumların yapısal özelliklerini araştırır. Bu kurslarda arkeoloji biliminin ana hatları verilecek ve klasik arkeoloji kapsamına giren birçok konuya temas edilecektir. Kurs gezi rehberleri ve arkeolojiye yardımcı bilimleri okuyanlar için (haritacılık, restorasyon, mimarlık, şehir plancılığı vbg.) çok yararlı olabilecek potansiyele sahiptir. Ayrıca kurs gençler için bir kişisel gelişim kursu olarak da görülebilir. Kursta öğrenilen bilgiler, kişinin entellektüalite düzeyini arttırmaya yararlı olacağı kadar, entellektüel insanlarla tanışma fırsatı da sağlayacaktır. Kurs çağdaş yaşamın desteklenmesi ve İzmir halkına kültür tarihi bilincinin kazandırılması için de yararlı olacaktır. Kursun genel koordinatörü Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Ortaçağ Arkeolojisi Anabilimdalı Başkanı Doç. Dr. Ergün Laflı’dır.

Kurs Programı

Tanışma Amaçlı Teknik Uygulama (5 Haziran): Miletos-Didyma-Priene (buluşma saat 09.30’da, Rektörlük Giriş Kapısı’nda).

Teknik Uygulama 1 (12 Haziran): Notion ve Kolophon Örenyerleri (buluşma saat 09.30’da, DESEM Kafeteryası’nda).

Ders 1 (16 Haziran): Arkeolojik Seramik Bilgisi (Doç. Dr. Ergün Laflı).

Ders 2 (23 Haziran): Arkeolojik Metal Bilgisi (Doç. Dr. Ergün Laflı).

Ders 3 (28 Haziran): Arkeolojik Cam Bilgisi (Doç. Dr. Ergün Laflı).

Kongre 1 (30 Haziran–2 Temmuz): 1. Ulusal Ilgın Kültür Sempozyumu (Konya-Ilgın).

Teknik Uygulama 2 (3 Temmuz): Eski Smyrna Örenyeri (Bayraklı-Tepekule) (buluşma saat 09.30’da, DESEM Kafeteryası’nda).

Ders 4 (7 Temmuz): Arkeogemoloji (Doç. Dr. Ergün Laflı).

Ders 5 (14 Temmuz): Arkeolojik Çizim Bilgisi (Doç. Dr. Ergün Laflı).

Teknik Uygulama 3 (17 Temmuz): Teos ve Lebedos Örenyerleri (buluşma saat 09.30’da, DESEM Kafeteryası’nda).

Ders 6 (21 Temmuz): Arkeolojik Fotoğrafçılık Bilgisi (Doç. Dr. Ergün LAFLI).

Ders 7 (28 Temmuz): Arkeolojik Bilgi Tarama Bilgisi (Doç. Dr. Ergün Laflı).

Teknik Uygulama 4 (31 Temmuz): Metropolis ve Klaros Kazıları (buluşma saat 09.30’da, DESEM Kafeteryası’nda).

Ders 8 (4 Ağustos): Arkeolojik Terminoloji (Doç. Dr. Ergün Laflı).

Teknik Uygulama 5 (7 Ağustos): İzmir içindeki üç büyük müzenin gezilmesi (buluşma saat 09.30’da, DESEM Kafeteryası’nda).

Ders 9 (11 Ağustos): İngilizce Arkeolojik Terminoloji (Doç. Dr. Ergün Laflı).

Teknik Uygulama 6 (14–15 Ağustos): Antik Halikarnassos, Bodrum Müzesi ve Pedasa Kazısı (buluşma saat 09.30’da, DESEM Kafeteryası’nda; Bodrum’da akşam konaklaması).

Ders 10 (18 Ağustos): Almanca ve Fransızca Arkeolojik Terminoloji (Doç. Dr. Ergün Laflı).

Ders 11 (25 Ağustos): Arkeolojik Arazi Yöntemleri (Doç. Dr. Ergün Laflı).

Teknik Uygulama 7 (28–30 Ağustos): Yunanistan-Midilli Adası Arkeoloji Müzesi ve iki arkeolojik kazı (buluşma saat 09.30’da, DESEM Kafeteryası’nda; iki gece Yunanistan’da konaklama).

Ders 12 (1 Eylül): Müzecilik Temel Bilgileri (Doç. Dr. Ergün Laflı).

Kongre 2 (13–17 Eylül): 16. Türk Tarih Kongresi ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi Gezisi (Ankara).

Kongre 3 (14–18 Eylül): 11. Uluslararası Antik Duvar Resimleri Kollokyumu (İzmir-Selçuk).

Sertifika Töreni ve Mezuniyet Yemeği-Eğlencesi: 20 Eylül 2010, saat 18.30 (Tören DESEM Bordo Salon’da, Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün ve DESEM Müdürü Yard. Doç. Dr. Cemile Gürçay’ın katılımlarıyla; Yemek DEÜ Rektörlük Lokali’nde).