Antalya’da İklim Değişikliğiyle Yaşamanın İlk Adımı Atıldı

WWF-Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda somut adımlar üretmek amacıyla yürüttüğü “Kopenhag Yolunda Türkiye Projesi” kapsamında gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantılarından üçüncüsü 20 Kasım 2009 tarihinde Antalya’da yapıldı. Antalya’da turizm sektörünün iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolü ve iklim çözümlerinin değerlendirildiği toplantıya Turizm Yöneticileri Derneği Başkanı Turgut Gür’ün de aralarında olduğu üst düzey yerel yöneticiler katıldı.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Dr. Filiz Demirayak yaptığı açıklamada “Deniz seviyesinin yükselmesi, artan sıcak hava dalgaları, azalan yağışlar, biyolojik çeşitlilik kaybı ve orman yangınlarındaki artış nedeniyle turizm yüksek enlemlere ve kuzeydeki bölgelere kayacak. Bu yüzden, Akdeniz Havzası turizmdeki popülerliğini kaybedecek. Bunu önlemek için turizm sektörünün iklim değişikliğine uyum planlarını bir an önce hazırlaması gerekli. Turizm sektörü, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, enerji verimliliği, doğa korumaya somut katkı, ormansızlaşmanın durdurulması ve turizm politikalarını bu yüzyılın koşullarına göre revize etmek üzere adımlar atmalı. Ekonomisi temel olarak turizme dayalı olan Antalya’nın bu konuda liderlik üstleneceğine inanıyoruz. Antalya’da güneş enerjisinin yaygınlaştırılmasına dair gelişmeleri duymak ümit verici” dedi.

Dünya Bankası’nın desteğiyle yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen Antalya Yuvarlak Masa Toplantısı’nda, özellikle güneş enerjisi ve biyoenerjinin desteklenmesi vurgulandı. Toplantının üzerinde durulması gereken bir diğer çıktısı da kurumsal koordinasyonun sağlanması yönünde gerekli işbirliğinin oluşturulması için elzem olan liderlik oldu.