A(ng)lanmak

At, eşek ve katır gibi hayvanların toprak veya çayır üzerine sırtüstü yatarak, sırtını, toprak veya çayıra sürtmesi / sürtünmesi…