Anamas’ın Doğal Mağara ve Kanyonları

Orta Torosların batısında yer alan Isparta, mağara oluşumu bakımından ülkemizin en yoğun illeri arasında yer almaktadır. Bu bölge; jeolojik zamanlarda geçirmiş olduğu yer hareketleri sonucunda kıvrımlı ve kırıklı bir yapı kazanmıştır. Isparta’da geniş bir alanda yüzeyleyen mesozonik yaşlı kireç taşları, mağara gelişimine en uygun birimleri oluşturmaktadır.