Anamas’a Çiçek Olmak

Anamas Bölgesi ve Aksu, iklimlerin ve vejetasyon bölgelerinin geçiş kuşağında yer almaktadır. Bir taraftan karasal iklimin ve İran – Turan fitocoğrafi bölgesinin etkileri ve elemanları görülürken diğer taraftan Akdeniz ikliminin ve Mediterranean fitocoğrafi bölgesinin etki ve elemanları görülmektedir. Bu bağlamda bölgenin florası oldukça zengindir.

Pamfilya Ovası’na inen tüm suların hemen hemen kaynağını Anamas Dağları oluşturur. Bu kadar suyun çıktığı bölgenin çiçek türleri yönünden fakir olması beklenemezdi elbet.

Türkiye florasının endemizm oranı % 34 olup en çok endemik bitki İran – Turan fitocoğrafi bölgesinde görülür. Bunu sırasıyla Akdeniz ve Avrupa – Sibirya fitocoğrafi bölgeleri izler.

Dedegöl Dağı’nın en belirgin familya türleri Asteraceae, Fabaceae, Caryophllaceae iken, Aksu’da Asteraceae, Lamiaceae ve Caryophyllaceae sıklıkla görülür. Aksu’da Akdeniz fitocoğrafi elemetleri oranı % 23, İran – Turan fitocoğrafi elemetleri oranı % 11, Avrupa – Sibirya fitocoğrafi elementleri % 9 olurken endenizm oranı % 25 civarındadır. Dedegöl Dağı’nda ise Akdeniz fitocoğrafi elemetleri oranı % 18, İran – Turan fitocoğrafi elemetleri oranı % 11, Avrupa – Sibirya fitocoğrafi elementleri % 5 olurken endenizm oranı % 18 civarındadır.